Đau dạ dày do những thói quen xấu

Ăn nhanh gây đau dạ dày
Ăn nhanh gây đau dạ dày Dưới đây là  một số thói quen  không tốt, nó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh đau dạ dày mà bạn nên tránh. Ăn quá nhanh: Ăn quá nhanh khiến thức ăn chưa được nhai kĩ ở khoang miệng đã bị chuyển xuống dạ dày, làm tăng gánh nặng hoạt động cho dạ dày. Ăn bù: Thói quen ăn sáng vội vã...